Info

Landelijk Associate Degree congres

Di 24, mei 10:00 – 15:30

Online evenement

Het Congres

De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2018 is de  noodzaak tot nader overleg tussen de bekostigde hogescholen over Ad onderwijs groter geworden. Alle bekostigde hogescholen in Nederland die de Associate degree opleiding aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad-onderwijs, kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees